Ekonomika. Podręcznik część 1


Książka dostępna w księgarniach:

Cena: 22.50 zł
Kup w Selkar
Cena detaliczna: : 26.00
Autor :
Stron : 368
Forma : druk
Wydawnictwo : Empi2 Wydawnictwo
Data wydania :
Język : polski
ISBN : 978-83-62325-41-2
ISBN : 9788362325412
Kategorie : Podręczniki do szkół średnich
Tagi :
Ocena :
Ekonomika. Podręcznik część 1


Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty, nr 341[02]/MEN/2008.05.20. W podręczniku cz. 1 omówiono: normy regulujące współżycie międzyludzkie, wizerunek pracownika, stosunki interpersonalne, samoocenę, a także działalność produkcyjną, handlową i usługową, gospodarowanie zasobami majątkowymi oraz zarządzanie jednostką organizacyjną, planowanie i organizowanie jej działalności. Każdy rozdział kończy się zadaniami do przemyślenia i dyskusji.
technikum ekonomiczne szkoła policealna zawód

Podobne książki


Ekonomika LO Podręcznik. Część 1

Ekonomika LO Podręcznik. Część 1

Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty, nr 341/MEN/2008.05.20. W podręczniku cz. 1 omówiono: normy regulujące współżycie międzyludzkie, wizerunek pracownika, stosunki interpersonalne, samoocenę, a także działalność produkcyjną, handlową i usługową, gospodarowanie zasobami majątkowymi oraz zarządzanie jednostką organizacyjną, planowanie i organizowanie jej działalności. Każdy rozdział kończy się

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw podręcznik część 2

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw podręcznik część 2

Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista nr 341/MEN/2008.05.20. W 2. części podręcznika przedstawiono gospodarowanie zasobami majątkowymi jednostki organizacyjnej, zarządzanie jednostką organizacyjną, planowanie i organizację działalności jednostki organizacyjnej, ubezpieczenia i finanse jednostki organizacyjnej, kontrolę procesu gospodarczego oraz marketing. Numer dopuszczenia:31/2006

Ekonomika Część 1

Ekonomika Część 1

Podręcznik Ekonomika. Część 1 został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Obejmuje następujące działy programowe:

Zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą to podręcznik, przeznaczony do zawodów: technik agrobiznesu, technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik weterynarii. Spis treści: Działalność gospodarcza Istota, funkcje i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Działalność zaopatrzeniowa przedsiębiorstwa Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa Działalność handlowa przedsiębiorstwa Zasady i metody zarządzania Zarządzanie zasobami ludzkimi Podstawy rachunkowości Uproszczone formy rachunkowości Rachunkowość zarządcza Finansowanie działalności w

Ekonomika handlu, podręcznik, cz. 3

Ekonomika handlu, podręcznik, cz. 3

Nr dopuszczenia: 12/02 W podręczniku przedstawiono handel zagraniczny z uwzględnieniem rozliczeń międzynarodowych, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, z uwzględnieniem negocjacji, planowanie działalności w przedsiębiorstwie handlowym oraz analizę ekonomiczną tej działalności, instytucje kontrolujące działalność handlową oraz podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Ekonomika handlu, podręcznik, cz. 1

Ekonomika handlu, podręcznik, cz. 1

Nr dopuszczenia: 12/02 W pierwszej części podręcznika (dostosowanej do nowego programu 341/MEN/2009.02.03) autorzy omawiają formy i funkcje handlu detalicznego, lokale handlowe, towary w detalu i ich ceny, sztukę sprzedawania i inkasowania należności, a także formy i funkcje handlu hurtowego, magazyny hurtowe, ich lokalizację i wyposażenie oraz organizację działalności hurtowej. Wskazują także na inne formy działalności

Recenzje/Opinie o książce


Dodaj komentarz