Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych podręcznik


Książka dostępna w księgarniach:

Cena: 32.00 zł
Kup w Selkar
Cena detaliczna: : 30.90
Autor :
Stron :
Forma : druk
Wydawnictwo : WSiP
Data wydania :
Język : polski
ISBN : 9788302081415
ISBN : 9788302081415
Kategorie : Podręczniki do szkół średnich, Technika transportu i sanitarna
Tagi : , ,
Ocena :
Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych podręcznik


W podręczniku omówiono budowę i zasadę działania elementów oraz układów elektrycznych i elektrotechnicznych stosowanych w samochodach. Przedstawiono wiele przykładów nowoczesnych rozwiązań, jak np. regulatory elektroniczne, elektroniczne układy zapłonowe oraz samochodowe systemy sterowania komputerowego. Przybliżono nowe koncepcje energooszczędnych i ekologicznych układów napędowych.

Podobne książki


Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

W podręczniku przedstawiono kompleksowo zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki samochodowej, począwszy od przypomnienia podstawowych pojęć z elektryczności, a na omówieniu elektronicznych układów regulacji i sterowania we współczesnych samochodach kończąc. Omówiono wszystkie występujące w nowoczesnych samochodach układy i urządzenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, w tym również systemy transmisji danych (magistrale CAN, LIN, MOST, Bluetooth), także układy

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

W podręczniku przedstawiono zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki samochodowej, począwszy od przypomnienia podstawowych pojęć z elektryczności, a na omówieniu elektronicznych układów regulacji i sterowania we współczesnych samochodach kończąc. Omówiono wszystkie występujące w nowoczesnych samochodach układy i urządzenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, w tym również systemy transmisji danych (magistrale CAN, LIN, MOST, Bluetooth), także układy nawigacji

Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków

Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków

Oprócz praw, pojęć oraz układów omówiono: - zasady działania przyrządów pomiarowych, maszyn elektrycznych, transformatorów, urządzeń elektronicznych i wybranych układów energoelektronicznych - urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej - sposoby użytkowania energii elektrycznej - pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych metodami elektrycznymi

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 1 Podręcznik

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 1 Podręcznik

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy 311) na poziomie technikum i szkoły policealnej. Nr dopuszczenia do użytku szkolnego MEN: 06/2010. W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, opisano zagadnienia dotyczące

Budowa pojazdów samochodowych część II Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół samochodow

Budowa pojazdów samochodowych część II Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół samochodow

Podręcznik jest przeznaczony dla zasadniczych szkół zawodowych przygotowujących do zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Z podręcznika mogą również korzystać osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe w różnych formach kształcenia pozaszkolnego oraz osoby zajmujące się działalnością praktyczną w dziedzinie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Książka podzielona jest

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych podręcznik

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych podręcznik

W podręczniku omówiono tematykę dotyczącą organizacji pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych oraz obowiązujących w niej przepisów bhp. Podano wiadomości z zakresu badania pojazdów samochodowych, weryfikacji części, diagnostyki ogólnej zespołu napędowego, silnika, układu zasilania paliwem silników o zapłonie iskrowym sterowanych elektronicznie, układów podwozia i nadwozia, układów bezpieczeństwa jazdy. Zakończono tematyką organizacji pracy serwisu samochodowego.

Recenzje/Opinie o książce


Dodaj komentarz