Ochrona wynagrodzenia za pracę – poradnik dla pracodawcy i pracownika


Książka dostępna w księgarniach:

Cena: 20.00 zł
Kup w Selkar
Cena detaliczna: : 19.00
Autor :
Stron :
Forma : druk
Wydawnictwo : C.H. Beck
Data wydania :
Język : polski
ISBN : 9788325506278
ISBN : 9788325506278
Kategorie : Prawo
Tagi :
Ocena :
Ochrona wynagrodzenia za pracę – poradnik dla pracodawcy i pracownika


Niniejszy poradnik adresowany jest zarówno do pracodawców jak i pracowników.

Zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących sposobu, terminu i miejsca wypłaty wynagrodzenia oraz dokonywania potrąceń. Przedstawiono zasady wynagradzania za gotowość do pracy oraz podczas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Podobne książki


Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe

Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe

Poradnik ten zawiera wyczerpujący zbiór najczęściej zadawanych przez przedstawicieli związków zawodowych pytań dotyczących zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wraz z odpowiedziami na nie. W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania m.in. : Jak ustala się wymiar zwolnienia związkowca z obowiązku świadczenia pracy? Czym charakteryzuje się czynność doraźna i komu przysługuje zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika

Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika

Praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika, ale obowiązkiem ekstraordynaryjnym, który powstaje wyjątkowo. Nie powinna być zatem normalnym i stałym elementem procesu pracy. Ponadto to pracodawca powinien uzasadniać konieczność wykonywania przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych. Ochrona czasu wolnego pracownika zapewniana jest bowiem również przez reglamentowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jako

Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy

Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy

Książka obejmuje zagadnienia powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy. Omawiane są w niej zarówno regulacje polskiego prawa pracy, jak i rozwiązania prawne tej ochrony w prawie unijnym, prawie międzynarodowym oraz systemach prawnych wybranych państw europejskich, państw Ameryki Łacińskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Nowością, w porównaniu z literaturą przedmiotu, jest przedstawienie w publikacji stanu badań ekonometrycznych dotyczących wpływu

Prawo cywilne – część ogólna

Prawo cywilne – część ogólna

Skrypt “Prawo cywilne – część ogólna” zawiera opis zagadnień, które znajdują się w Księdze pierwszej Kodeksu cywilnego, dotyczącym m.in.: osób fizycznych i prawnych, przedstawicielstwa, czynności prawnych, przedawnienia. W celu przyswojenia i sprawdzenia wiadomości w książce umieszczono również zbiór kazusów do poszczególnych instytucji prawa cywilnego, opartych na orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wydaniu czwartym uwzględniono ostatnio dokonane

Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

W publikacji Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu kompleksowo i zwięźle omó-wiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym. W monografii szeroko uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. Szczególną uwagę poświęcono służebności przesyłu, która jako regulacja kodeksowa funkcjonuje stosunkowo niedługo ? od 3 sierpnia 2008 r. Autor krytycznie ocenia stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Autorzy, wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych, ujęli problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi w sposób kompleksowy i wyczerpujący, kładąc jednak szczególny nacisk na uregulowania nowe, a także te, które wywołują wątpliwości w dotychczasowej praktyce. W opracowaniu: uwzględniono bogatą literaturę przedmiotu, w tym niemal wszystkie publikacje odnoszące się do obowiązującej ustawy, wykorzystano przede wszystkim orzeczenia Naczelnego Sądu

Recenzje/Opinie o książce


Dodaj komentarz