Organizacja pracy w hotelarstwie 2


Książka dostępna w księgarniach:

Cena: 30.00 zł
Kup w Selkar
Cena detaliczna: : 34.50
Autor : ,
Stron : 270
Forma : druk
Wydawnictwo : Rea
Data wydania :
Język : polski
ISBN : 9788375440218
ISBN : 9788375440218
Kategorie : Podręczniki do szkół średnich
Tagi :
Ocena :
Organizacja pracy w hotelarstwie 2


Organizacja pracy w hotelarstwie. W części drugiej omówiono:
- zagadnienia z zakresu organizacji pracy i zarządzania zakładem hotelarskim według ISO,
- zasady utrzymania porządku i czystości,
- zasady funkcjonowania działu gastronomii hotelowej z uwzględnieniem kontroli jakości żywieniowej, zgodnie z zasadami HACCP,
- współpracę z biurami podróży,
- charakterystykę parterowej części zakładu ze szczególnym uwzględnieniem działu recepcji.

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową oraz standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa.

Podobne książki


Organizacja pracy w hotelarstwie część 1

Organizacja pracy w hotelarstwie część 1

Organizacja pracy w hotelarstwie – podręcznik przeznaczony jest dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Materiał został podzielony na dwie części. W części pierwszej zaprezentowano ogólne wiadomości o historii hotelarstwa na świecie i w Polsce z akcentem położonym na nowoczesne kierunki rozwoju. zaprezentowano sylwetkę hotelarza, uwzględniając jego predyspozycje psychiczne, umiejętności komunikowania się

Obsługa konsumenta w hotelarstwie część 2

Obsługa konsumenta w hotelarstwie część 2

Podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Zawarto w nim treści związane z obsługą konsumentów w lokalach gastronomicznych różnego typu ze szczególnym uwzględnieniem gastronomii hotelowej. Materiał został podzielony na dwie części, zgodnie z dwuletnim cyklem kształcenia w zakresie obsługi konsumenta.W części drugiej podręcznika znajdują się opisy techniki pracy, metod serwowania

Organizacja pracy w hotelarstwie część 2

Organizacja pracy w hotelarstwie część 2

W podręczniku wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa. Sklasyfikowano i scharakteryzowano bazę noclegową, wyposażenie techniczne hotelu oraz rodzaje usług hotelarskich. Omówiono zadania, organizację i technikę pracy recepcji oraz służby parterowej. Ponadto przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące kultury i etyki w hotelarstwie. Treść uzupełniają liczne pytania i zadania do samodzielnego wykonania. Numer dopuszczenia:11/2011

Organizacja pracy w hotelarstwie

Organizacja pracy w hotelarstwie

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum i szkoły policealnej. Dopuszczony do użytku szkolnego. Numer dopuszczenia 30/2008.

Organizacja pracy w hotelarstwie Podręcznik

Organizacja pracy w hotelarstwie Podręcznik

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników i szkół policealnych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w hotelarstwie. Został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. Jest to rozszerzona wersja podręcznika Hotelarstwo. Organizacja i technika pracy. Jego główne cele i zalety to przystępne omówienie zasad funkcjonowania rynku hotelarskiego i przedsiębiorstwa, jakim jest

Ekonomia i prawo w hotelarstwie Podręcznik

Ekonomia i prawo w hotelarstwie Podręcznik

Podręcznik Ekonomia i prawo w hotelarstwie został napisany zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Ćwiczenia i zadania o różnym stopniu trudności zawarte w podręczniku pozwalają na dobre zrozumienie i utrwalenie przedstawionych zagadnień oraz praktyczne przyswajanie wiedzy. Wzbudzają ciekawość i zachęcają do poszerzania wiadomości. Podręcznik napisany jest przystępnym językiem. Zawiera wykaz literatury do

Recenzje/Opinie o książce


Dodaj komentarz