Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym


Książka dostępna w księgarniach:

Cena: 51.00 zł
Kup w Selkar
Cena detaliczna: : 59.00
Autor :
Stron :
Forma : druk
Wydawnictwo : Wolters Kluwer Polska
Data wydania :
Język : polski
ISBN : 9788326414947
ISBN : 9788326414947
Kategorie : Prawo
Tagi :
Ocena :
Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym


Drugie wydanie podręcznika, rozszerzone i zaktualizowane według stanu na dzień 1 września 2011 r., zawiera omówienie:
- podstaw teorii podatku i zagadnień harmonizacji podatków;
- problematyki z zakresu ordynacji podatkowej, zasad ewidencji podatników i ich odpowiedzialności karnoskarbowej;
- podatków obrotowych;
- podatków dochodowych;
- podatków majątkowych.
W podręczniku wyodrębniono wspólne dla niektórych podatków regulacje oraz scharakteryzowano podatki obowiązujące w latach 1918-2010, co umożliwia porównanie obecnych regulacji z obowiązującymi poprzednio.

Podobne książki


Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym

Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym

W monografii przedstawiono problematykę opodatkowania rodzin w Polsce z uwzględnieniem ewolucji systemu podatkowego. Prezentacje tematu przeprowadzono w szerszym kontekście, obejmującym zagadnienia związane zarówno z socjologicznymi aspektami rodziny, jak i z polityka podatkowa wobec rodzin. Porównano także rozwiązania krajowe w zakresie opodatkowania dochodów członków rodziny z wzorcami obowiązującymi w wybranych państwach Unii Europejskiej. Omówienia materii dokonano

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Książka Prawo podatkowe prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Podręcznik składa się z trzech części, z których: pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowego, omawia jego źródła, wykładnie i wnioskowania oraz konstytucyjne podstawy opodatkowania; druga dotyczy ogólnego prawa podatkowego, w tym m.in.: powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych, postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej; trzecia zajmuje się

Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym

Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym

Opracowanie Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne zawiera wyczerpujące, wieloaspektowe ujęcie tematu ubezwłasnowolnienia. Przedstawiono w nim przesłanki ubezwłasnowolnienia oraz jego skutki, z wyszczególnieniem wpływu na prawa przysługujące osobie fizycznej oraz form pomocy prawnej stosowanej względem ubezwłasnowolnionego. W książce w sposób syntetyczny ukazano również przebieg postępowania o ubezwłasnowolnienie. Omówiono takie tematy jak kwestie

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Książka Prawo podatkowe prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Podręcznik składa się z trzech części, z których: ?pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowego, omawia jego źródła, wykładnie i wnioskowania

ZASADY PODATKOWE W TEORII I PRAKTYCE

ZASADY PODATKOWE W TEORII I PRAKTYCE

W książce podjęto często dyskutowany temat, jak powinny być skonstruowane poszczególne podatki i całe systemy podatkowe. Autorka przedstawiła: podatki jako finansową podstawę działalności państwa, nakładanie i pobór podatków przez państwo, zasady podatkowe jako kryteria oceny podatków, zasadę sprawiedliwości podatkowej, zasady podatkowe a rozkładanie ciężarów podatkowych, zdolność dochodową, postulaty pod adresem systemu podatkowego. Książka jest przeznaczona

Podstawy biochemii

Podstawy biochemii

?Podstawy biochemii? to podręcznik, który ukazuje się od 1968 r. i stale cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i uczniów. Zawiera podstawową wiedzę o: składzie i funkcjach komórki, energetyce i katalizie przemian biochemicznych, koenzymach, witaminach i związkach pokrewnych, budowie, przemianach i funkcjach kwasów nukleinowych, etapach i regulacji utleniania biochemicznego, funkcjach i metabolizmie aminokwasów i białek sacharydów

Recenzje/Opinie o książce


Dodaj komentarz