Religia SP KL 5. Ćwiczenia. Bóg mnie kocha


Książka dostępna w księgarniach:

Cena: 7.00 zł
Kup w Selkar
Cena detaliczna: : 7.90
Autor :
Stron : 120
Forma : druk
Wydawnictwo :
Data wydania :
Język : polski
ISBN : 978-83-7332-740-5
ISBN : 9788373327405
Kategorie : Podręczniki do szkół podstawowych
Tagi :
Ocena :
Religia SP KL 5. Ćwiczenia. Bóg mnie kocha


Zeszyt ucznia do klasy V to swego rodzaju novum na rynku wydawniczym, gdyż jest połączeniem trzech zazwyczaj odrębnych części: zeszytu do samodzielnej pracy (do prowadzenia notatek), zeszytu ćwiczeń oraz kart samooceny związanych z przeżywaniem roku liturgicznego. Dzięki temu uczeń nie potrzebuje żadnego dodatkowego zeszytu.

Podobne książki


Religia SP KL 4. Ćwiczenia. Bóg mnie woła

Religia SP KL 4. Ćwiczenia. Bóg mnie woła

Nową propozycją dydaktyczną jest połączenie w Zeszycie ucznia trzech zazwyczaj odrębnych części: zeszytu do samodzielnej pracy, zeszytu ćwiczeń i kart samooceny związanych z przeżywaniem roku liturgicznego. Dzięki temu uczeń będzie prowadził tylko jeden zeszyt.

Religia SP KL 2. Podręcznik. Idziemy do Jezusa (2012)

Religia SP KL 2. Podręcznik. Idziemy do Jezusa (2012)

Podręcznik zawiera 56 tematów. W drugim roku trzyletniego cyklu przygotowania do pełnego udziału w Eucharystii uczeń spotyka się z pogłębionym przeżywaniem Bożego działania w swoim życiu i w świecie, do którego należy. Poznaje życie i naukę Jezusa Chrystusa na tle wydarzeń roku liturgicznego i nawiązuje z Nim osobistą więź, co prowadzi do rozbudzenia życia wiarą

Religia GIM KL 1. Ćwiczenia. Jezus uczy i zbawia (2012)

Religia GIM KL 1. Ćwiczenia. Jezus uczy i zbawia (2012)

Zeszyt ucznia pełni rolę tradycyjnego zeszytu (jest w nim miejsce na sporządzanie notatek) jak i kart pracy. Ćwiczenia mogą być rozwiązywane podczas katechezy lub indywidualnej pracy ucznia z wykorzystaniem podręcznika. Jeśli zadania wykraczają poza materiał zawarty w podręczniku, wówczas uczeń ma podane źródła, z których może skorzystać. Strona graficzna zeszytu ucznia nawiązuje do wyglądu skrzynki

Religia SP KL 1. Ćwiczenia. Jesteśmy rodziną Jezusa

Religia SP KL 1. Ćwiczenia. Jesteśmy rodziną Jezusa

Zeszyt ucznia stanowi uzupełnienie podręcznika. Umieszczone w nim zostały trzy zasadnicze części: 1. ćwiczenia związane z treścią każdej katechezy (wraz z kolorowymi naklejkami oraz wycinankami); 2. rok liturgiczny – karty związane z uczestnictwem w niedzielnej Mszy Świętej i przeżywaniem roku liturgicznego; 3. strony, na których dziecko będzie tworzyć swoje pierwsze notatki (za pomocą obrazów lub

Religia SP KL 5. Podręcznik. Bóg mnie kocha

Religia SP KL 5. Podręcznik. Bóg mnie kocha

Podręcznik do klasy V ‘Bóg mnie kocha’ pomoże każdemu uczniowi nie tylko w pogłębieniu jego wiedzy religijnej, ale i wprowadzając w historię zbawienia, pozwoli mu wyraźniej dostrzec, jak bardzo Bóg ukochał wszystkich ludzi, a przez to jeszcze pełniej odpowiedzieć na Jego miłość. Towarzyszyć uczniowi w poznawaniu i naśladowaniu Jezusa będą obecni na kartach podręcznika bohaterowie,

New Bingo Plus SP KL 3. Ćwiczenia. Język angielski (2012)

New Bingo Plus SP KL 3. Ćwiczenia. Język angielski (2012)

Zeszyt ćwiczeń New Bingo!3 Plus: -jest ściśle zintegrowany z podręcznikiem ucznia, -uzupełnia i uatrakcyjnia naukę z podręcznikiem, -stanowi nieodzowną pomoc w utrwalaniu materiału z podręcznika i pełnej realizacji programu nauczania klasy trzeciej, -zawiera teksty historyjek z podręcznika wraz z tłumaczeniami, pomocne dla rodziców, którzy śledzą postępy swoich dzieci w nauce, -może być wykorzystywany, zarówno do

Recenzje/Opinie o książce


Dodaj komentarz