Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo wychowawcze


Książka dostępna w księgarniach:

Cena: 29.00 zł
Kup w Selkar
Cena detaliczna: : 33.60
Autor :
Stron : 326
Forma : druk
Wydawnictwo : UMCS
Data wydania :
Język : polski
ISBN : 9788322732571
ISBN : 9788322732571
Kategorie : Podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne, Prawo
Tagi : , ,
Ocena :
Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo wychowawcze


W Polsce system opieki nad dzieckiem osieroconym i opuszczonym składa się z form rodzinnych i instytucjonalnych. Obie te formy istnieją obok siebie w zasadzie od początków dziejów opieki nad dzieckiem. Obecnie można jednak zauważyć dążenie ustawodawców do znacznego ograniczania instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz powstawania form małych, rodzinnych. Dużą wagę przykłada się także do wspomagania rodziny naturalnej, aby pobyt dziecka poza domem był możliwie jak najkrótszy. Książka ukazuje, w sposób wielowymiarowy problematykę opieki nad dzieckiem, które z różnych względów nie może przebywać w domu rodzinnym i musi zostać objęte inną formą opieki. Mimo teoretycznego charakteru przybliża ona Czytelnika do omawianych zagadnień także poprzez możliwość poznania historii dzieci umieszczanych w zastępczych środowiskach wychowawczych.

Podobne książki


Problemy wychowawcze w przedszkolu

Problemy wychowawcze w przedszkolu

Książka podpowiada, jak nauczyciel przedszkola może twórczo i efektywnie pracować z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Znajdują się tu odpowiedzi na pytania o pracę z dzieckiem utalentowanym czy niecierpliwym oraz dzieckiem z różnego rodzaju zaburzeniami, jak np.: - zaburzenia integracji sensorycznej - nadpobudliwość psychoruchowa - agresywne zachowania Publikacja zawiera praktyczne analizy przypadków, materiały informacyjne dla rodziców,

Dziecko przybyłe z daleka

Dziecko przybyłe z daleka

Książka jest praktycznym, atrakcyjnie ujętym poradnikiem, adresowanym głównie do rodziców adopcyjnych i zastępczych, osób zainteresowanych podjęciem takich form opieki nad dzieckiem, doradców rodzinnych, pedagogów, nauczycieli, psychologów, wychowawców, duszpasterzy. Wydanie polskie zostało poszerzone o wskazówki bibliograficzne oraz listę wybranych krajowych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. W Skrypcie „Prawo rodzinne i opiekuńcze” przedstawiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz pozakodeksowych przepisach dotyczących funkcjonowania rodziny. W

Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie

Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie

W prezentowanej książce omówiono najważniejsze zagadnienia i instytucje prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym dotyczące: stosunków rodzinnych, stanu cywilnego i jego ochrony, małżeńskich ustrojów majątkowych, opieki i kurateli oraz władzy rodzicielskiej. Szczególną uwagę poświęcono dochodzeniu przed sądem roszczeń, których podstawę stanowią przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwzględnione zostało także orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie omawianych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W szóstym wydaniu uwzględniono nowelizację KRO z 2010 i 2011 roku, a zwłaszcza doniosłe nowelizacje KPC dotyczące postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Ćwiczenia Becka ?Prawo rodzinne i opiekuńcze” podzielone są na dwie części: część pierwsza – TABLICE dotyczy m.in.: zawarcia małżeństwa, praw i obowiązków małżeńskich, pokrewieństwa, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli, zaś część druga – TESTY wraz z odpowiedziami dotyczy m.in.: małżeńskich ustrojów majątkowych, domniemania pochodzenia dziecka oraz unieważnienia małżeństwa. Ćwiczenia Becka – to seria stworzona dla

Recenzje/Opinie o książce


Dodaj komentarz